ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİ ŞİRKET POLİTİKAMIZ

Otomotiv sektörü için helisel yay ve denge çubuğu, tasarım ve imalat faaliyetlerini yürütmekte olan firmamız, tüm OEM 'ler tarafından tercih edilen bir firma olarak sürekli iyileştirme ve geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Bu amaç doğrultusunda Rözmaş Çelik olarak politikamız:

• Artan rekabet koşullarında kaliteli, ekonomik ve müşteri beklentilerini tümüyle karşılayan ürünü; SIFIR HATA ile tasarlamak, üretmek ve sevk etmek.

• Tüm paydaşlarımızla karşılıklı güven esaslı iş birlikleri geliştirerek stratejik hedeflerimize ulaşmada birlikte yol almak,

• Çevreyi gelecek nesillerden ödünç aldığımız bilinciyle yükümlü olduğumuz yasal ve diğer şartlara uygun olarak faaliyetlerimizi sürdürmek, çevre kirliliğini önlemek,

• İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm mevzuat, idari düzenlemeler, yasal sorumluluk ve standartlara uymak,

• Üretim ve diğer proseslerde kullanılan hammadde, yardımcı ürün ve teknolojilerin çevreye ve insan sağlığına duyarlı, daha az atık üreten ve geri dönüşümü mümkün olanını seçmek ve gerekli tedbirleri almak,

• Tüm faaliyetlerimiz sırasında oluşacak atıkların çevreye zarar vermeden bertarafının ve/veya geri dönüşümünün sağlanması,

• Üretim faaliyetlerini gerçekleştirirken ortaya çıkan çevre boyutlarını ve etkilerini tespit ederek bu etkilerin çevreye vereceği zararları ortadan kaldırmak veya en aza indirmek,

• Yürürlükte bulunan Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı ile ilgili yeni hedefler geliştirip, bu hedefleri gerçekleştirmeyi sağlayacak eylemleri belirlemek,

• Enerji ve doğal kaynakların verimli kullanımını sağlayarak, takibini yapmak ve minimize etmek,

• Çalışanlar hazinemizdir bilinciyle, sürekli eğitimlerle IATF 16949 ve ISO 9001 Kalite, OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve Güvenliği, ISO 14001 Çevre Yönetimi standartlarının gereklerini uygulamak ve etkinliğini sürekli iyileştirmek,

• Tüm süreçlerimizde iş sağlığı ve güvenliğini ön planda tutup risklerimizi planlı olarak yönetmek ve iyileştirmek, kabul edilir seviyeye indirmektir.

• Düzeltici ve önleyici faaliyetlerle iyileştirme ve geliştirmeyi sürekli kılarak, kaza ve kayıplara yol açabilecek şartların ve davranışların kontrol altında tutulmasını, sıfır iş kazası, meslek hastalığı ve kayıp iş gününü sağlamak,

• Rözmaş Çelik olarak ana ilkemiz, bu politikalar çerçevesinde hareket ederek belirlenen hedeflere ulaşmak ve müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlamaktır.