İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Politikamız

Şirketimiz, sistemlerinin, yapısının ve tüm çalışanlarının sürekli gelişimi adına, kendi İnsan Kaynakları Politikası'nın gereği olarak aşağıda belirtilen ana prensipleri uygular.


Her çalışanın Eğitimi birinci önceliğe sahiptir.


Çalışan Eğitimi, şirkette veya şirket dışında periyodik ve sürekli olarak sürdürülür.


Eğitim Konuları, Eğitim Zamanları ve Eğitime katılacak kişiler düzenli olarak ilan edilir.


Şirket bünyesinde yapılan eğitimlerin "Eğitim Notları", eğitim verimliliğini arttırmak için eğitime katılacak kişilere önceden dağıtılır.


Eğitimlerin etkinlikleri ölçülür ve gerekirse "Tekrar Eğitim" veya "Daha İleri Seviyede Eğitim" yaptırılır.


İşe alımlarda, kişi hakkında yeterli ön bilgi sağlanabilmesi, doğru karşılaştırmalar yapılarak doğru kişide karar kılınması için "İş Talep Formu" doldurtulur ve IK çalışanları, ilgili uzman kişi ve yöneticiler tarafından "mülakat(lar)" yapılır.


İşe yeni alınan kişiye şirket kuralları hakkında gerekli sözlü ve yazılı açıklama yapılır, iş yerini ve işi/işletmeyi tanıması için "Oryantasyon Eğitimi" verilir.


İşe yeni alınan kişi, daha önceden almış olduğu eğitimlerin kanıtı olması ve kişisel/mesleki eğitim planlamasının daha verimli yapılması açısından "diploma, kursa katılım belgesi, eğitim sertifikası" vb. evraklarını İnsan Kaynakları Departmanına verir.


İşe alınan kişinin 2 ay sonra "Fiili Kalifikasyonu" (Nitelikleri) tespit edilip dökümante edilir.


İşe yeni alınan kişiye, "İşbaşında Eğitim" programı amirleri tarafından ayrıca verilir.


İşe yeni alınan kişiye alacağı ücret, İnsan Kaynakları Departmanı'nca açıklanır.


Yönetici Kademenin ücretini Genel Müdür açıklar. Ücret dışında şirketin sağladığı diğer maddi olanaklar, çalışana İnsan Kaynakları Departmanı veya Genel Müdür tarafından açıklanır.


Çalışanın "Kaliteyi Sağlama ve Kaliteyi Geliştirme Faaliyetlerine Katılımı", şirket üst, orta ve ilk kademe yöneticilerince ve İnsan Kaynakları Departmanınca sürekli olarak desteklenir, teşvik edilir.


Şirkette her seviyedeki çalışanın sicilleri tutulur, çalışanların performansları üst yönetimce periyodik olarak değerlendirilerek kariyer planlaması yapılır.


Çalışanın şirkete bağlanması için çalışana şirket hedeflerini öğretme/tanıtma toplantıları/açıklamaları yapılır, sürekli eğitim yolu ile şirket kültürü aşılanır.


Şirketin en üst yönetim seviyesinden ilk kademe yönetim seviyesine kadar, her seviyede şirket yöneticisi şirkette uygun çalışma iklimini yaratır.


Çalışanın verimli, kaliteli çalışması ve kendini sürekli geliştirmesi için Çalışan Motivasyonu'na önem verilir.


Şirketimiz İnsan Kaynaklarının temel politikası, bugüne kadar yapılanları baz alıp, insan kaynağına yapılacak iyileştirme ve geliştirme çabaları ile yüksek performansa sahip bir takım oluşturmaktır.


Şirketimizde   "Önce  İnsan"  ilkesi  doğrultusunda  tüm  çalışanlarımıza  verimli  bir  biçimde çalışacakları , ilişkilerin karşılıklı saygıya ve güvene dayandığı bir ortam yaratma çabası içindeyiz. Sürekli gelişim için en önemli unsurun sahip olduğumuz  "İNSAN KAYNAĞI"  olduğunun  bilincindeyiz .  Şirketimizin başarılı olmasında en büyük pay,herşeyden çok özveriyle çalışan, genç, dinamik ve yüksek nitelikli profesyonel kadromuzdur.


Amacımız, bir aile olarak büyük başarıları beraberce yakalamak, daha büyük projelere hep birlikte imza atmaktır. Bu doğrultuda çalışanlarımızın aşağıdaki niteliklerde kendini geliştirmesine olanak sağlamaktayız:


  • İşi ve İşyerini Sahiplenme
  • İletişim ve Empati
  • Takım Çalışması ve Liderlik
  • Yaratıcılık
  • İnsiyatif Kullanabilme
  • Amaca Yönelik Kişisel Gelişim