İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Uygulamamız

İnsan Gücü Planlama Sistemi

Her yıl bir sonraki yıl için insan kaynakları ihtiyacımızı planlayarak kadro planımızı ortaya koyarız. Bu plana göre şirketimizdeki mevcut veya muhtemel işlere uygun (optimum) sayıda, uygun nitelikteki insan gücünü uygun (doğru) zamanda iç veya dış kaynaklardan temin ederiz.


Doğru İş İçin Doğru İnsan

Hedefimiz, iş tanımları ve değerlendirmeleri sonucunda ortaya çıkardığımız değerler doğrultusunda tutarlı bir eleman alımı politikası izlemektir. Bu sebepten dolayı işin gerektirdiği vazifeleri en iyi şekilde yerine getirecek eğitim ve tecrübeye sahip insan kaynağı oluşturmak temel hedefimizdir.


İnsan Kaynağı Seçim Sistemi

Değişik kaynakları kullanarak CV havuzumuzu oluştururuz. Çalışan seçiminde birebir görüşmelerle eleman ihtiyacımızı karşılarız. Bunun yanında şirketimiz insan kaynakları konusunda Türkiye' nin en iyi işgören bulma portalı olan Kariyer.net ve yenibiris.com ile çalışmaktadır.Bu işbirliği sayesinde insan kaynağı açısından ihtiyaç duyulan nitelik ve kalifikasyondaki insan kaynağı en kısa sürede şirketimiz bünyesine kazandırılmaktadır.Ayrıca, şirketimize internet aracılığıyla iş başvurusunda bulunabilirsiniz. İnternet üzerinden yapılan başvurular daha hızlı değerlendirme imkanı sağlamaktadır. On-line basvuru linkine tıklayarak, mevcut iş ilanlarının detaylarını görebilir ve on-line başvuru yapabilirsiniz. 

(Şirketimiz bünyesinde oluşabilecek olası açık pozisyonlarda değerlendirilmek üzere başvuru formunu doldurabilirsiniz.)


Ücret Yönetim Sistemi

Eşit işe eşit ücret ve piyasa ücret seviyesine duyarlı bir politika izlemekteyiz. Ücretlerin belirlenmesinde, çalışanın şirketteki pozisyonu, nitelikleri, iş deneyimi, sektördeki ücret seviyeleri rol oynamaktadır.


Eğitim ve Geliştirme

Amacımız, çalışanlarımızın kendilerini mevcut ve gelecekteki pozisyonlarında daha da geliştirmelerini, iyi birer lider olarak yetişmelerini sağlamak için gerekli olan anahtar yetkinlikleri (kalifikasyonları) belirlemek, sağlamak ve geliştirmektir. Rözmaş Çelik eğitim programlarını kaynaklarına göre şu başlıklar altında toplayabiliriz:

 • Rözmaş Çelik Şirket içi eğitim programları
 • Lokal dış kaynaklı programlar


Uygulamalarımız

İş hayatının değişmez ihtiyacı olduğuna inandığımız eğitim faliyetlerimizi çalışanlarımızın ihtiyaçları ve yetenekleri doğrultusunda planlar ve programlarımızı başarının önünü açacak biçimde şekillendiririz. İnsan kaynağı altyapısına yaptığımız yatırım, yaratıcılığa verdiğimiz değer ve liderliğe yönelik gelişim desteğimiz, Türk insanının azmi ve becerileriyle birleşince; başarılarımız,verimliliğimiz ve karlılığımız katlanacak artacaktır.


Öneri Takip Sistemi

Öneri Takip Üst kuruluna çalışanlarca ulaştırılan her türlü geliştirme faaliyeti veya öneri ile çalışanların şirkete katma değer sağlamaları hedeflenmektedir.


İç Müşteri Yönetimi

Çalışanların memnuniyetini ölçmeden önce, süreçler gözden geçirilmekte, çalışanların genel isteklere ek olarak, neler isteyebileceği belirlenmekte, süreçte bu isteklere uygun gerekli değişiklikler yapılmaktadır. Bunlara uygun metrikler belirlenerek sürekli ölçümü sağlanarak, gelişmeler izlenmektedir.Yılda 2 kez anket yoluyla izlediğimiz Çalışan Memnuniyetinde ölçtüğümüz genel konular:

 • Çalışma Koşulları ve ortamı
 • Yöneticimiz
 • Sosyal Olanaklar (Yemek, Servis, Temizlik vb.)
 • Sağlık Hizmetleri
 • Rözmaş Çelik Şirket içi eğitim programları
 • İş Güvencesi, Maddi Olanaklar, Yardımlaşma, Mesleki Gelişim
 • İş Güvenliği
 • İşbirliği (İsteklere cevap verme, esnek olma, nezaket)
 • İletişim (İstekleri dinleme , çabuk tepki verme) başlıkları altında toplanabilir

Şirketimizde İyi Bir Gelecek İçin Aranılan Özellikler 


Asgari Eğitim Düzeyi:Beyaz Yaka için Üniversite, Mavi Yaka için Meslek/Teknik Lise Mezunu
Sosyal Özellikler:Takım çalışmasına yatkın, girişimci, yaratıcı
Yabancı Dil:İngilizce, Almanca
PC Bilgisi:İyi derecede
Erkek adayların askerlik hizmetini tamamlamış olmaları gerekmektedir.